Souhlas se zpracovaním osobních údajů

aplikace Rozum v hrsti umístěné on-line na adrese rozumvhrsti.cz (dále jen “Aplikace”)

Udělujete tímto souhlas provozovateli Aplikace Lukáš Nevosád se sídlem Za Parkem 14, 621 00 Brno, IČ: 68133740 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení (dospělé osoby)
 • e-mail (dospělé osoby)
 • jméno a příjmení (nezletilých dětí)

Jméno, příjmení a e-mail je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem provozu uživatelských účtů Aplikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu nejdéle 5 let od posledního použití Aplikace uživatelem.

Správce využívá Google Analytics. Sbírané údaje neobsahují osobní údaje a shromažďují se za účelem vylepšování Aplikace a datové analytiky Aplikace. Google Analytics může využívat pro identifikaci uživatele soubory cookies. Sběr dat v Google Analytics lze vypnout pomocí doplňku Opt-out Browser od Google a řídí se podmínkami EU user consent policy.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 • systémová cookie / local storage item za účelem uložení session aktuálně přihlášeného uživatele s expirací dle nastavení prohlížeče.
 • systémová cookie od Google za účelem datové analytiky s expirací dle nastavení prohlížeče.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, mohou však být zpracovány dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nejsou využívány.

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

V Brně dne 5.5.2020

O projektuObchodní podmínkyOchrana soukromíKontakt

Web povozuje: Lukáš Nevosád, Za Parkem 14, 621 00 Brno, IČ 68133740.